Loading...
ADHD

Učíme sa s poruchou učenia II.

Študijné tipy pre rôzne typy

– vizuálny typ:

– používajte knihy, videá, počítač, vizuálne pomôcky, kartičky

– urobte si detailné, farebné alebo zvýraznené poznámky

– využite kresby a ilustrácie

– veďte si podrobné poznámky

– sluchový typ:

– učiť sa nahlas

– používať slovné asociácie na lepšie zapamätanie si

– učiť sa s ostatnými študentmi, diskutovať

– počúvať audioknihy

– nahrávať si výklad a niekoľkokrát si ho vypočuť

– kinestetický typ:

– robte experimenty a podnikajte výlety

– využite hranie rolí, stavanie modelov

– študujte v male skupinke s častými prestávkami

– študujte pri hudbe

– hrajte pamäťové hry

Myslite radšej na úspech v živote ako na školský úspech

Úspech znamená pre každého niečo iné, ale Vaše nádeje a sny pravdepodobne presahujú dobré vysvedčenie. Možno dúfate, že budúcnosť vášho dieťaťa zahŕňa prácu, ktorá ho bude napĺňať, uspokojujúce vzťahy šťastnú rodinu a pocit spokojnosti. Pointou je, že úspech v živote nezávisí na akademickom úspechu, ale na veciach ako zdravé ponímanie seba samého, ochota požiadať a prijať pomoc, odhodlanie pokračovať v snažení napriek výzvam, schopnosť utvárať zdravé vzťahy a iné kvality, ktoré nie je jednoduché kvantifikovať ako známky.

20 ročná štúdia, ktorá skúmala deti s poruchou učenia až do dospelosti identifikovala nasledujúce atribúty pre ,,úspech v živote“. Ak sa zameriate na tieto zručnosti, bude to pre vaše dieťa obrovský prínos.

1. sebauvedomenie a sebavedomie

Pre deti s problémami učenia, sebauvedomenie, znalosti o silných, slabých stránkach a talentoch, a sebavedomie, sú veľmi dôležité. Boje v triede môžu viesť k pochybnostiam o ich schopnostiach a k otázkam o ich silných stránkach.  

– požiadajte dieťa, aby napísalo svoje silné a slabé stránky a porozprávajte sa s ním o Vašich silných a slabých stránkach

– povzbudzujte dieťa, aby sa porozprávalo s dospelými, ktorí majú problémy s učením a spýtalo sa na ich výzvy rovnako ako na ich silné stránky

– pracujte s dieťaťom na aktivitách, ktoré sú v rámci jeho schopností: toto mu pomôže získať pocity kompetencie a úspešnosti

– pomôžte dieťaťu rozvinúť si silné stránky a vášne. Ak sa cítime zručnými v jednej oblasti, môže to inšpirovať získať tento pocit aj v iných oblastiach.

2. buďte proaktívny

Proaktívna osoba dokáže robiť rozhodnutia, vyvinúť aktivitu na vyriešenie problémov alebo dosiahnutie cieľov. Pre ľudí s poruchami učenia, byť proaktívnym tiež zahŕňa sebaobhajovanie (napríklad požiadať o miesto vpredu triedy) a ochotu prevziať zodpovednosť za svoje voľby.

– porozprávajte sa so svojim dieťaťom o riešení problémov a zdieľajte, ako vy pristupujete k problémom, keď sa v živote vyskytnú

– opýtajte sa dieťaťa, ako pristupuje k problémom. Ako sa cíti, keď prídu problémy? Podľa čoho sa rozhoduje, aké kroky podniknúť?

– ak vaše dieťa váha pri rozhodovaní a konaní, skúste poskytnúť bezpečné situácie, napríklad čo si uvariť na večeru.

– diskutujte o rozličných problémoch, možných rozhodnutiach a výsledkoch. Dovoľte, aby dieťa učinilo vlastné rozhodnutia.

3.vytrvalosť

– vytrvalosť je pohon, chuť, odhodlanie ísť ďalej napriek prekážkam a zlyhaniam a pružnosť zmeniť plány, ak veci nefungujú. Deti (alebo dospelí) s poruchami učenia pravdepodobne budú musieť pracovať tvrdšie a dlhšie.

– porozprávajte sa so svojim dieťaťom o situáciách, v ktorých vytrval – prečo išiel ďalej? Zdieľajte príbehy o tom, kedy ste vy čelili výzvam a nevzdali ste sa.

– diskutujte o tom, čo to znamená ,,pokračovať“ dokonca aj vtedy, keď veci nie sú ľahkými. Hovorte o odmene ťažkej práce rovnako ako o premárnených príležitostiach, keď sa vzdáme.

– keď vaše dieťa pracuje tvrdo, ale nepodarí sa mu dosiahnuť cieľ, porozprávajte sa o rôznych možnostiach, ako sa pohnúť vpred.

4.vedieť, ako požiadať o pomoc

Silný systém podpory je kľúčom. Úspešní ľudia dokážu požiadať o pomoc, keď ju potrebujú a požiadať ostatných o podporu.

– pomôžte dieťaťu budovať a rozvíjať dobré vzťahy. Modelujte, čo znamená byť dobrým priateľom, aby vaše dieťa vedelo, čo to znamená pomáhať a podporovať iných.

– demonštrujte dieťaťu ako požiadať o pomoc pri rodinných situáciách

– zdieľajte príklady ľudí, ktorí potrebovali pomoc, ako ju dostali a prečo bolo správne požiadať o pomoc. Vyskúšajte si scenáre, v ktorých s bude od dieťaťa vyžadovať, aby požiadalo o pomoc.

5. schopnosť zvládať stres

Ak sa dieťa naučí ako regulovať stres a ako sa samé upokojiť, bude oveľa lepšie vybavené na prekonávanie výziev.

– použite slová na identifikovanie pocitov a pomôžte dieťaťu naučiť sa rozpoznať konkrétne pocity

–  opýtajte sa dieťaťa, aké slová používa na opísanie stresu. Rozpozná Vaše dieťa, keď sa cíti byť v strese?

– povzbudzujte dieťa identifikovať a zúčastňovať sa aktivít, ktoré mu pomôžu znížiť stres ako šport, hry, hudba, písanie

– požiadajte dieťa, aby opísalo aktivity a situácie, v ktorých sa cíti byť v strese. Rozoberte si ich a hovorte o tom, ako zabrániť ohromujúcim pocitom ako stres a frustrácia.

Rozpoznávanie stresu

Stres sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Vaše dieťa sa môže správať úplne odlišne ako vy, keď ste  pod tlakom. Niektoré znaky sú zjavné ako: problémy so spánkom, nepokoj obavy, ktoré nie nie a prestať. Ale niektorí ľudia – vrátane detí- keď sú  v strese sa vypnú. Je jednoduché prehliadnuť tieto príznaky, takže buďte na pozore, ak sa objaví správanie, ktoré sa vymyká bežnej rutine.

Zdôrazňujte zdravý životný štýl

Ak sa dieťa stravuje správne, má dostatok spánku a pohybu, dokáže sa lepšie sústrediť a pracovať. Cvičte: cvičenie nie je dobré len pre telo, je dobré tiež pre myseľ. Pravidelná fyzická aktivita prinesie veľký rozdiel v nálade, energii, mentálnej jasnosti. Povzbudzujte dieťa, aby išlo von, hralo sa a hýbalo. Pravidelné cvičenie mu pomôže zostať bdelým, pozorným počas celého dňa. Cvičenie je tiež skvelým liekom na stres a frustráciu.

Strava: zdravá, nutrične bohatá strava pomôže dieťaťu v raste a rozvoji. Strava bohatá na zeleninu, ovocie, celozrnných výrobkov, bielkovín mu zvýši mentálnu sústredenosť. Uistite sa, že dieťa začne deň s dobrými raňajkami a nebude mať viac ako 4 hodinovú prestávku medzi jedlom. Toto mu pomôže zachovať si stabilnú úroveň energie.

Spánok: Deti potrebujú viac spánku ako dospelí. Priemerne, škôlkari potrebujú 11-13 hodín, deti na prvom stupni 10-11 hodín, tínedžeri a pretínedžeri 8 a pol až desať hodín spánku.  Aspoň hodinu preds spánkom vypnite v miestnosti všetku elektroniku.

Podporujte zdravé emočné návyky

Poskytnite im možnosti ako vyjadriť hnev, frustráciu alebo pocity skľúčenosti. Počúvajte, keď chcú hovoriť a vytvorte prostredie pre otvorené vyjadrovanie. Pomôže im to spojiť sa s ich pocitmi a naučiť sa, ako upokojiť seba samého a regulovať svoje emócie.

Starajte sa tiež o seba

Niekedy je najťažšou časťou rodičovstva pamätať na to, že sa musíte starať aj sami o seba. Je jednoduché zabúdať na vlastné potreby, keď neustále myslíme na to, čo potrebuje dieťa. Ale ak sa nepostaráte o seba, riskujete syndróm vyhorenia. Je dôležité uspokojovať svoje fyzické a emočné potreby – a byť tak v dobrej kondícii. Ak budete preťažený, vyčerpaný a emočne vybitý, nebudete schopný postarať sa o svoje dieťa. Na druhej strane ak ste sústredený a pokojný, dokážete sa lepšie spojiť s dieťaťom a pomôcť mu upokojiť sa alebo sústrediť sa. Váš partner, priatelia a rodina dokážu byť veľmi nápomocní, ak nájdete spôsob, ako ich zahrnúť a naučiť sa požiadať ich o pomoc, keď ju budete potrebovať.

Tipy ako sa postarať o seba:

– naučte sa ako zvládať stres, každý deň vyhraďte si čas na relaxáciu a oddych

– udržujte dobré vzťahy a otvorenú komunikáciu s partnerom, rodinou, priateľmi; ak potrebujete, požiadajte ich o pomoc

– zdravo sa stravujte, cvičte, doprajte si dostatok odpočinku

– komunikujte s ostatnými rodičmi, povzbudenie a rady, ktoré od nich získate, sú neoceniteľné

Rozprávajte sa s rodinou a priateľmi o poruche učenia

Niektorí rodičia to uchovávajú ako tajomstvo, čo, pri najlepších úmysloch, môže vyzerať akoby sa hanbili alebo cítili vinu. Bez toho, aby bola ostatná rodina oboznámená so stavom dieťaťa, neporozumejú správaniu dieťaťa a môžu ho nesprávne považovať za lenivosť alebo hyperaktivitu. Keď budú vedieť o čo ide, môžu podporovať pokrok Vášho dieťaťa.

V rámci rodiny, súrodenci môžu cítiť, že ich brat alebo sestra dostáva viac pozornosti, prednostné zaobchádzanie. Dokonca aj keď deti chápu, že poruchy učenia vytvárajú špeciálne výzvy, ľahko môžu žiarliť alebo sa cítiť zanedbávané. Rodičia môžu obmedziť tieto pocity tým, že uistia všetky svoje deti, že ich ľúbia, pomôžu im s domácimi úlohami, zahrnú ich do špecifickej rutiny pre dieťa s poruchou učenia.

https://www.helpguide.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *