Loading...
ADHD

Učíme sa s poruchou učenia I.

Bola u Vášho dieťaťa diagnostikovaná porucha učenia? Začali ste sa hneď obávať, ako bude zvládať školu? Je prirodzené, že pre svoje dieťa chceme to najlepšie, ale akademický úspech, hoci je dôležitý, nie je konečným cieľom. Čo naozaj chceme pre dieťa je šťastný a uspokojivý život. S odhodlaním a správnou podporou si Vaše dieťa dokáže vybudovať sebavedomie a pevný základ pre celoživotný úspech.

Všímajte si celý obrázok

Porozumením rozličným typom porúch učenia a ich symptómom môžete určiť konkrétne výzvy, ktorým bude Vaše dieťa čeliť a nájsť správny program, ktorý funguje. Všetky deti potrebujú lásku, povzbudenie a podporu a pre dieťa s problémami učenia dokáže byť pozitívne posilnenie pomocou, ktorá mu potvrdí jeho vlastnú hodnotu, sebavedomie a odhodlanie pokračovať, aj keď sa veci stanú náročnými.

Pri hľadaní spôsobov ako pomôcť deťom myslite na to, že hľadáte spôsoby, ako si deti dokážu pomôcť samé. Vaša práca ako rodiča nie je ,,vyliečiť“ poruchy učenia, ale dať Vášmu dieťaťu sociálne a emočné nástroje, ktoré potrebuje, aby dokázalo zvládnuť výzvy, s ktorými sa stretne. V dlhodobom horizonte, čeliť a prekonať takéto výzvy pomôže dieťaťu stať stať sa silnejším a odolnejším. Vždy myslite na to, že spôsob, akým sa správate vy a ako odpovedáte na výzvy, má veľký vplyv na Vaše dieťa. Dobrý postoj nevyrieši problémy spojené s poruchami učenia, ale dokáže dať dieťaťu nádej a sebavedomie, že veci sa môžu zlepšiť a že môže uspieť.

Tipy pre vysporiadanie sa s poruchou učenia

Poruchy učenia nie sú neprekonateľné. Pamätajte, že každý musí čeliť prekážkam. Je na Vás, na rodičovi, naučiť dieťa ako s nimi zaobchádzať bez toho, aby ich odradili alebo premohli. Nedovoľte, aby Vás niečo odradilo od poskytovania toho, čo je naozaj dôležité: dať dieťaťu veľa emočnej a morálnej podpory.

– staňte sa expertom

Urobte si prieskum a získavajte poznatky o nových programoch, terapiách a edukačných technikách. Zo začiatku môžete mať pokušenie radiť sa s učiteľmi, terapeutmi, doktormi, ale vy ste najväčší expert pre svoje dieťa, takže sa chopte vedenia a hľadajte nástroje, ktoré sa potrebuje naučiť.

– buďte advokátom pre Vaše dieťa

Z času na čas sa budete musieť postaviť za svoje dieťa a dožadovať sa preň osobitnej pomoci. Objavte rolu proaktívneho rodiča a pracujte na komunikačných zručnostiach. Niekedy to môže byť frustrujúce, ale zostaňte pokojný a zodpovedný, ale pevný: môže to urobiť veľký rozdiel. Nezabudnite, že Váš vplyv prevažuje nad  všetkými ostatnými. Vaše dieťa bude nasledovať Vaše vedenie. Keď budete pristupovať k školským výzvam s optimizmom, zmyslom pre humor a tvrdou prácou, Vaše dieťa bude veľmi pravdepodobne nasledovať Váš príklad – alebo prinajmenšom uvidí výzvy ako spomaľovače, nie ako zátarasy. Sústreďte svoju energiu na učenie toho, čo funguje pre Vaše dieťa a zaveďte to najlepšie, ako môžete.

– sústreďte sa na silné stránky, nie len na tie slabé

Vaše dieťa nie je definované poruchami učenia. Poruchy učenia reprezentujú jednu oblasť slabých stránok, ale je tu veľa oblastí tých silných. Zamerajte sa na talenty dieťaťa. Život dieťaťa – a jeho rozvrh- by sa nemal točiť o problémoch s učením. Starajte sa o aktivity, v ktorých sa mu darí a vyhraďte pre ne dostatok času.

Identifikujte, ako sa Vaše dieťa učí najlepšie

Každý – či už s poruchou učenia alebo nie- má svoj vlastný jedinečný štýl učenia. Niektorí sa učia najlepšie čítaním, iní počúvaním atď. Pomôžte dieťaťu identifikovať jeho učiaci sa štýl. Je Vaše dieťa vizuálny typ, sluchový alebo kinestetický?

vizuálny typ

– učí sa najlepšie videním alebo čítaním textu

– je preň lepšie, ak je materiál prezentovaný vizuálne, nie slovne

– profituje z napísaných poznámok, diagramov, tabuliek, obrázkov

– možno rado kreslí, číta, píše

sluchový typ

– najlepšie sa naučí tak, keď látku počúva

– profituje z diskusii, hovorených príkazov, študijných skupín

– má rado hudbu, jazyky

– dobre si vedie počas ústneho skúšania

kinestetický typ

– učí sa najlepšie pohybom alebo vykonávaním aktivity

– dobre si počína, ak sa môže hýbať, dotýkať, objavovať, tvoriť

– profituje z laboratórnych cvičení, výletov, …

– má rado šport, tanec, umenie, remeslá, divadlo

 

https://www.helpguide.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *