Loading...
Myslenie

Učíme sa kriticky myslieť II

Učiť kritické myslenie? Môžete sa čudovať, či ho deti pre seba dokážu využiť. Koniec koncov, veľa múdrych ľudí sa naučili myslieť logicky bez formálnych inštrukcii v logike. Štúdie ukazujú, že deti sa budú lepšie učiť, ak sú nútené vysvetliť, ako riešia problémy. Takže, možno deti objavia princípy logiky spontánne, pri tom, ako diskutujú s ostatnými.

Ale výskum tiež naznačuje  niečo iné

Možno najefektívnejším spôsobom ako podporovať kritické myslenie je učiť tieto zručnosti.  (Abrami a kol., 2008) Štúdie hovoria, že zo študentov sa stávajú  výraznejšie lepší riešitelia problémov, ak ich učíme:

– analyzovať analógie

– vytvárať kategórie a predmety vhodne klasifikovať

– identifikovať relevantné informácie

– testovať hypotézy

– rozpoznať bežné zdôvodňovacie klamy (omyly)

– tvoriť a rozpoznať platné deduktívne argumenty

– rozlišovať medzi dôkazmi a interpretáciou dôkazov

Kritické myslenie je o zvedavosti, pružnosti a otvorenej mysli (Quitadamo et al 2008). A, ako tvrdí Robert DeHaan (2009), kreatívne riešenie problémov závisí od kritického myslenia. Výskum hovorí, že explicitné inštrukcie v kritickom myslení môžu dieťa urobiť múdrejším, nezávislejším a kreatívnejším.

Pár príkladov ako učiť kritické myslenie dieťa

– začnite skoro: malé dieťa možno nebude pripravené na hodiny formálnej logiky. Ale môžeme ich naučiť, aby začali zdôvodňovať svoje závery. Môžeme ich naučiť posudzovať dôvody predkladané ostatnými.

– vyhýbajte sa presadzovaniu dogmy: ak povieme deťom, aby veci robili určitým spôsobom, mali by sme im dať aj dôvody, prečo je to tak správne
– povzbudzujte dieťa pýtať sa: rodičia a učitelia by mali podporovať v deťoch zvedavosť. Ak zdôvodnenie dieťaťu nedáva zmysel, malo by byť podporené v tom, aby prejavilo svoje námietky.

– požiadajte deti, aby zvážili alternatívne vysvetlenia alebo riešenia: je fajn dostať správnu odpoveď. Veľa problémov má viac ako iba jedno riešenie. Ak deti zvažujú viaceré riešenia, stávajú sa z nich flexibilnejší myslitelia.

– nechajte dieťa, aby vysvetlilo zmysel: deti by mali trénovať zhrnúť veci svojimi vlastnými slovami (pri zachovaní zmyslu).

– hovorte o predpojatosti: dieťa dokáže porozumieť, ako emócie motívy alebo dokonca naše chute dokážu ovplyvniť náš úsudok.

– neobmedzujte kritické myslenie iba na faktické alebo akademické záležitosti: povzbudzujte deti aby uvažovali o etických, morálnych a politických otázkach.

– priveďte deti k písaniu: proces písania pomáha študentom objasniť ich vysvetlenia a vylepšiť svoje argumenty.

http://www.parentingscience.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *