Loading...
Správanie

Tolerantné rodičovstvo

Každá rodina má svoju vlastnú dynamiku. Tolerantní rodičia sú zvyčajne milujúci a podporujúci. Avšak, zľavujú z pravidiel a nemajú žiadne štandardy, ktoré chcú, aby nasledovalo ich dieťa. Tento nedostatok pravidiel spôsobí, že dieťa má problémy s rozvojom seba disciplíny.

Niekoľko znakov permisívneho rodičovstva:

– málo nárokov na správanie, málo pravidiel

– normy, ktoré majú deti dodržiavať prakticky neexistujú. Ak je stanovené nejaké pravidlo, je jednoduché a dodržiavať ho nevyžaduje veľa úsilia.

– pôsobí skôr ako kamarát než ako rodič: keďže nie sú zavedené žiadne pravidlá, z rodiča sa stáva niekto, s kým dieťa môže hovoriť o hocičom – a nie vždy je to dobrá vec. Deti potrebujú súkromie.

– veľmi milujúci: najlepšou vlastnosťou tohto štýlu je pozornosť a teplo, ktoré rodičia dávajú dieťaťu

– nestále pravidlá: ak vôbec existujú, tak je pravdepodobné, že sa menia každú chvíľu

– pre korekciu správania používajú ,,úplatok“: keď dieťa vyvádza, rodič ho niečím uplatí (napríklad hračkou), čo dieťa chce, aby sa upokojilo

Existujú štyri rôzne spôsoby, ako môžu rodičia vychovávať svoje deti.

– zmätený: rodič dáva dieťaťu, čo chce

– kompenzujúci: rodičia vyrastali v skromných pomeroch alebo rodič má pocit, akoby jeho rodičia boli príliš prísni

– podmienkový: dieťa dostane to, čo chce, kým napĺňa rodičovské očakávania. Dieťa v tejto situácii je často videné ako malý dospelý.

– ľahostajný: rodičia sa príliš zaoberajú svojimi vlastnými životmi, takže nezohrávajú aktívnu úlohu v živote ich dieťaťa

Príklady tolerantného rodičovstva

– keď je dieťa hladné, rodič mu dovolí jesť to, čo si dieťa vyberie

– rodič sa dieťaťa opýta, či je pripravené upratať si hračky a doplní, že ak nechce, tak to robiť nemusí

– rodič sa opýta dieťaťa, či by mohlo ísť do postele namiesto toho, aby mu stanovil pevný čas spinkania

Dôsledky permisívneho rodičovstva

– sebadisciplína: keďže nie sú stanovené žiadne obmedzenia k tomu, čo dieťa robí, jeho disciplína bude chýbať

– chabé sociálne zručnosti: na dieťa nie sú kladené žiadne nároky na zrelé správanie, jeho sociálne zručnosti nebudú ideálne

– neistota: neprítomnosť hraníc a guidance môže spôsobiť, že dieťa sa bude cítiť neisté

– angažovanie sa: dieťa je zvyknuté, že dostane to, čo chce – rovnako aj neskôr bude veriť, že je výnimočné v porovnaní s ostatnými a bude požadovať špeciálne zaobchádzanie

– rozhodovanie: rozhodnutia, ktoré dieťa učiní, bývajú často nepraktické

Zdôvodňovanie

Niektorí rodičia, ktorí používajú tento štýl, pochádzajú z autoritatívnych pomerov a zvolili si opak toho, čo sami ako deti zažívali. Niektorí zasa chcú byť svojmu dieťaťu predovšetkým kamarátom. Tento spôsob myslenia vedie k nedostatku rodičovskej kontroly a ak sa raz rodič rozhodne byť vo vzťahu rodičom, bude to nepríjemné pre obe strany.

Podľa Baumrindovej, permisívni rodičia skôr reagujú než požadujú. Sú zhovievaví, nevyžadujú zrelé správanie, seba reguláciu a vyhýbajú sa konfrontácii.

Takíto rodičia dovolia dieťaťu, aby bolo šéfom ono a zvyčajne to nie je dobrá vec. Rodič neprijíma zodpovednosť za svoje dieťa a je podporujúci aj vtedy, keď si to situácia nevyžaduje.

Aj keď sa to na prvý pohľad nemusí javiť zreteľne, deti, na to, aby boli v živote úspešné, potrebujú pravidlá a disciplínu. Neskôr v živote totiž môžu mať problémy spôsobené tým, že boli rozmaznávané.

https://www.checkpregnancy.com/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *