Loading...
Správanie

Silné dievča

Silné dievčatá sú si isté sami sebou. Naučia sa konať, robiť pozitívne voľby ohľadne svojho vlastného života a konať pozitívne veci pre druhých. O svete okolo seba premýšľajú kriticky. Vyjadrujú svoje pocity a uznávajú pocity a myšlienky iných. Silné dievča sama vyrastá s postojom ,,dokážem to urobiť“. Samozrejme, aj silné dievčatá, ako my všetci, majú obdobia neistoty a pochybovania o sebe samej, ale tieto pocity ich neparalyzujú, pretože sa naučili, ako zvládnuť svoje problémy. Silné dievčatá vyrastú, aby viedli plný a hodnotný život.

Povzbudzujte svoju dcéru, aby konala s vášňou

,,Ponorenie“ sa do činnosti, ktorú miluje jej dá príležitosť zvládnuť výzvy, ktoré zvýšia jej sebavedomie a odolnosť a potvrdia jej vnútorné hodnoty skôr ako jej vzhľad. Mať vášeň jej dovolí ísť si zastrieľať na kôš alebo hrať na hudobný nástroj, namiesto toho, aby sa zaoberala ,,online drámami“

Dovoľte, aby aj jej názor zavážil pri rozhodovaní

Hocikedy je to možné, nechajte ju konštruktívne rozhodovať o jej živote. Nechajte ju vybrať si vlastné oblečenie, s adekvátnymi limitmi. Berte do úvahy jej názor pri výbere mimoškolských aktivít. Myslite na to, že na to, aby vedela, čo ju najviac zaujíma, treba vyskúšať pár vecí a zistiť, ktoré nemá rada, rovnako ako zistiť, ktoré miluje.

Identifikujte hodnoty, ktoré sú najdôležitejšie pre vašu rodinu

Porozmýšľajte o spôsoboch, ako sprostredkovať tieto hodnoty, obzvlášť vo forme príkladov. V ktorých momentoch vašej dennej rutiny dokážete modelovať hodnoty, ktoré chcete, aby sa naučila vaša dcéra? Ktoré vlastnosti a silné stránky  chcete, aby vaša dcéra rozvíjala počas toho, ako rastie? Pozrite sa, či tieto kvality odrážate vo svojom prístupe ku nej/ vo vašom rodičovstve.

Povzbudzujte ju, aby riešila problémy na vlastnú päsť namiesto toho, aby ste ich za ňu vyriešili vy

Ak rodičia zasiahnu vždy, keď má dieťa problém, nemôže si dieťa rozvinúť zvládacie zručnosti, ktoré potrebuje na zvládnutie situácie vlastnými silami. Opýtajte sa vašej dcéry, aby zvážila tri stratégie, ktoré by mohli byť užitočné pri riešení situácie a potom sa jej opýtajte na možné výsledky. Nechajte ju rozhodnúť, čo chce urobiť (v rozumných medziach). Dokonca aj keď nesúhlasíte s jej voľbou, dávate svojej dcére pocit kontroly nad svojim životom a ukazujte jej, že ona je zodpovedná za svoje rozhodnutia.

Povzbudzujte ju fyzicky riskovať

Dievčatá, ktoré sa vyhýbajú riskovaniu, majú menšie sebavedomie ako tie, ktoré dokážu a čelia výzvam. Nabádajte vašu dcéru, aby prekročila svoju komfortnú zónu – napríklad, ak sa bojí jazdiť na bicykli dolu kopcom, najprv nájdite menší kopec. Je dôležité pomôcť aj nešportovo založeným dievčatám rozvinúť si určité fyzické zručnosti a sebavedomie, keď sú malé. Či tímovým alebo individuálnym športom, dievčatá si potrebujú utvárať fyzický vzťah so svojim telom a tak budovať sebavedomie.

Podporujte spoluprácu

Dievčatá, ktoré spolupracujú v škole alebo na riešení problému spolu, si počínajú oveľa lepšie pri prebraní rizika alebo čeleniu výzvy. Tieto dievčatá vykazujú neuveriteľný pocit z vykonanej práce a pocit kompetentnosti – čo zvyšuje sebavedomie.  Povzbudzujte vašu dcéru na participovaní v teambuildingových aktivitách.

Dajte vašej dcére vedieť, že ju milujete, pretože je tým, kým je, nie preto ako vyzerá alebo koľko váži

Povzbudzujte vaše dievča k stravovaniu sa zdravými spôsobmi, ale nebuďte posadnutí tým, čo je. Počúvajte jej názory (o jedle alebo iných veciach) a ukážte ocenenie pre jej výnimočnosť, pomôžte jej vyvinúť sa do osoby, ktorou chce byť. Potrebuje, aby ste poznali jej vnútro a schválili vývoj osoby, ktorá tu je, rovnako ako všimnúť si jej začínajúce ženstvo.

Dovoľte jej s vami nesúhlasiť a nahnevať sa

Vychovať silné dievča znamená žiť s ním. Musí byť schopná postaviť sa vám a byť počutá, iba tak sa naučí urobiť to samé voči spolužiakom, učiteľom, priateľovi alebo budúcemu šéfovi. Dievčatá potrebujú radu, ako zastávať svoje stanovisko keď nesúhlasia a potrebujú podporu, aby sa nevzdali svojich presvedčení na udržanie falošnej harmónie. Pomôžte dcére rozhodnúť sa, ako vyjadriť svoje pocity – a komu.

Vyhraďte si pravidelný čas na vypočutie vašej dcéry

Vytvorením konzistentného, predpovedateľného času kedy vie, že ste vnímavý a dostupný počúvaniu – napr. počas šoférovania, prechádzky, pri sedení a čítaní –  sa tak stanete časťou jej vnútorného sveta. Dovoľte jej použiť vás ako bútľavú vŕbu aby ste zistili, čím prechádza bez toho, aby ste riešili jej problémy za ňu. Odpovede, ktoré pochádzajú z jej vnútra, sú tie jediné, podľa ktorých bude žiť.

Počúvajte viac ako rozprávajte

Keď niečo hovoríme dievčatám, nielenže prestanú počúvať, tiež prestanú myslieť a reflektovať. Ale keď im načúvame, musia premýšľať, čo budú hovoriť a majú tendenciu reflektovať viac. Udržujte otvorený dialóg, nemôžeme odmietnuť ich ,,tárania“ o vzostupoch a pádoch priateľstva ako triviálne a potom očakávať, že s nami budú preberať dôležité veci.

Obmedzte vplyv médii a populárnej kultúry na vašu dcéru, kým je malá

To je dá viac času, aby si rozvinula vlastné myšlienky, kreativitu a predstavivosť z jej priamych zážitkov. Ako rastie, odkazy z médii sa ku nej budú postupne dostávať, takže zavedenie pravidiel a rutiny na začiatku dokáže vašej dcére pomôcť kontrolovať vlastné skúsenosti, keď bude staršia.

Pomôžte jej spracovať správy z médii

Pomôžte jej vyhnúť sa zameraniu iba na vlastný vzhľad a konzum, ktorý často dominuje v médiách. Dbajte, aby si mohla rozvinúť vlastné predstavy, pripravte ju na odolávanie tlaku stereotypom, ktoré vysielajú médiá. Pomôžte jej uvedomiť si širšie súvislosti – napríklad vyzerať ako najnovší teen idol môže byť zábavné, ale môže ju to spájať s ďalšími inými vecami, o ktorých nepremýšľala. Pomenujte nahlas všetky všeobecné vzorce, ktoré vidíte: napríklad, všetky tie malé kabelky, ktoré visia pri každom oblečení vytvárajú zdanie, že všetky dievčatá, dokonca aj trojročné, rady nakupujú.

Porozprávajte sa s ňou o rozdieloch medzi sexom vo filmoch a milujúcich vzťahoch v reálnom živote

Je dôležité hovoriť s vašou dcérou o sexe a sexualite adekvátnym spôsobom jej veku a vašim hodnotám. Ako rastie, bude čoraz dôležitejšie pomôcť jej porozumieť rozdielom medzi sexualizovanými obrázkami v médiách a skutočnou sexualitou. Pomocou voľnej diskusie, v ktorej sa môže pýtať, jej môžete pomôcť začať porozumieť rozdielom medzi mediálnou prezentáciou sexu a zmyselnosti. Môžete hovoriť o tom, ako často je sex vykreslený bez lásky, intimity, emócii. Keď je vaša dcéra dosť stará, môžete začať diskutovať, o čom sú zrelé, zdravé, milujúce vzťahy – ktorých sex je súčasťou.  

Uznajte jej boje, ale zachovajte  zmysel pre perspektívu

Musíme potvrdiť bolesť ktorú zažíva naše dieťa, aby sa cítilo vypočuté a akceptované a pochopené. Tiež ale musíme zostať pokojný a počúvať to, čo prežíva, bez projektovania našich vlastných zážitkov do jej. Vaša dcéra má odlišné zážitky ako ste mali vy, dokonca aj keď sa nájdu podobnosti. Nakoniec, ona má niečo, čo ste vy nemali – vás.

Užívajte si ju!

Mať silné dievča vie byť vzrušujúce a povzbudzujúce. Nájdite aktivity ktoré obaja obľubujete a pravidelne sa im spolu venujte. Snažte sa udržiavať toto spojenie ako rastie – ak niekedy prídu ťažké časy, oceníte toto zvláštne puto, ktoré spolu zdieľate!

http://www.pbs.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *