Loading...
Správanie

Sebakontrola

Sebakontrola je definovaná mnohými spôsobmi: sebadisciplína, svedomitosť, pevná vôľa. Akokoľvek ju definujeme, sebakontrola znamená dokázať regulovať seba samého. Dokážete odolať rozptýleniu? Zvládať svoje vlastné emócie? Potláčať svoje impulzy? Odložiť uspokojenie a plánovať dopredu?

Malé dieťa nemá sebakontrolu dospelých. Sebakontrola sa vyvíja v priebehu rokov, niektoré z najväčších zmien sa udejú medzi 3 a 7 rokom. Samozrejme, každé dieťa je iné. Niektoré deti môžu mať problémy s regulovaním seba samého, a trpia preto. U detí so slabou seba kontrolou a plánovaním je pravdepodobné, že sa vyvinú problémy so správaním (agresia) (Raaijmakers et al 2008; Ellis et al 2009). Sú tiež náchylnejšie k úzkosti a depresii (Martel et al 2007; Eisenberg et al 2010).

V dlhodobom horizonte, impulzívne deti sú náchylnejšie k obezite, fajčeniu, byť závislými na alkohole a drogách (Sutin et al 2011; Moffit et al 2011).

Ako je to v škole?

Dieťa potrebuje dávať pozor, sledovať pokyny, zostať motivované a kontrolovať svoje impulzy. Takže môžeme očakávať, že sebakontrola hrá dôležitú úlohu v školskom úspechu. Ako ju zlepšiť?

  1. vytvorte prostredie, kde je sebakontrola pravidelne odmeňovaná

Možno ste už počuli o marshmallow experimente. Škôlkari mali na výber medzi zjedením jedného bonbónu hneď alebo dvoch neskôr. Deti, ktoré ukázali väčšiu schopnosť počkať, dosiahli po pár rokoch lepšie výsledky – v školských testoch. Bolo pravdepodobnejšie, že dokončia školu a menej pravdepodobné, že sa u nich vyvinú látkové závislosti. Naša ochota počkať závisí od lákavosti odmeny.

  1. hrajte hry, ktoré pomôžu deťom trénovať seba kontrolu

Vždy, keď žiadame deti, aby hrali podľa pravidiel, povzbudzujeme ich k rozvoju sebakontroly. Ale niektoré hry predstavujú väčšiu výzvu ako ostatné. Vezmime si napríklad hru červené svetlo, zelené svetlo. Keď dieťa počuje slovo: zelené svetlo, má sa pohnúť dopredu. Keď počuje červené svetlo, musí stáť na mieste. V tejto klasickej podobe, cieľom hry je nasledovať inštrukcie. Ale ak ich pozmeníme, hra sa stáva dômyselnejšou. Potom, čo sa deti prispôsobili pravidlám, zmeňte ich. Červené svetlo bude signalizovať pohyb a zelené svetlo znamenať stop! Teraz hra testuje schopnosť dieťaťa ísť proti návyku. Musí spomaliť svoje impulzy, trénovať to, čomu psychológovia hovoria seba-regulácia.

  1. premeňte  musím na chcem to urobiť

Dieťa, ktoré nechce v triede spolupracovať pri hraní sa s ostatnými, môže vyzerať ako … pre nedostatok sebaregulácie. Ale dajte mu na hranie obľúbené lego alebo video hru a zrazu je sústredený, vytrvalý, ponorený do hry. Nechýba mu seba kontrola, chýba mu motivácia. Potrebuje nájsť záľubu vo veciach, ktoré je požiadané, aby urobilo. Tu potrebuje našu pomoc. Rozumní dospelí vedia, ako nájsť spôsob, aby sa im ich práca páčila, ako kombinovať hru s trochou potešenia. Tiež vedia, že ak k úlohe budú pristupovať ako k nepríjemnej povinnosti, vždy to veci zhorší. Ale deťom bude trvať veľmi dlho, kým na toto všetko prídu – hlavne ak sami dospelí predstavujú nesprávny postoj. Objavovanie správnych návnad, aby sme udržali záujem detí, môže vyžadovať veľa trpezlivosti, pozorovania a pružnosti. Je to ale investícia, ktorá sa vypláca. Je oveľa jednoduchšie riešiť domáce úlohy, keď na tom nájdeme aspoň trochu zábavy.

  1. vštepte správne myslenie pre riešenie problémov a učenie sa z neúspechu

Veľa ľudí považuje inteligenciu a talenty za ,,dar“, ktorý zdedíme a časom ho nedokážeme zlepšiť. Ak títo ľudia neuspejú, cítia sa bezmocní a vzdajú sa. Naopak, ľudia, ktorí veria, že  talent a inteligenciu formuje naše úsilie, sú viac odolní.

Experimenty ukazujú, že chválenie detí za všeobecné vlastnosti (,,Si taká múdra“) sa podieľa na tom, že deti si prisvoja nesprávny spôsob myslenia. Tak isto aj kritika (,,Som z teba sklamaná“) má rovnaký účinok. Čo funguje lepšie, je pochvala za úsilie a spätná väzba, ktorá povzbudzuje deti, aby skúsili rôzne stratégie (,,Môžeš premyslieť iný spôsob, akým to urobiť?“)

  1. pomôžte deťom rozvíjať ich pozornosť a pracovnú pamäť

Veľa impulzívnych detí má malú kapacitu pracovnej pamäte. To je mentálny pracovný priestor, ktorý používame na podržanie informácie v mysli. Keď sa pokúšate vyriešiť matematický problém alebo zapamätať si verbálne pokyny ako sa dostať k určite trase, používame pracovnú pamäť.

  1. buďte emočným koučom

Dospelí reagujú na negatívne emócie detí odlišne. Niektorí sú odmietaví (napríklad výrok: ,,Nie je dôvod, aby si bol smutný“). Iní sú nesúhlasní (,,Prestaň plakať“). Tieto prístupy nie sú nápomocné, pretože neučia dieťa, ako regulovať seba samého. Naopak, deti profitujú z toho, ak sa s nimi rodičia rozprávajú o emóciách, ukazujú empatiu a konštruktívne spôsoby, ako zvládať stres.

  1. povzbudzujte dieťa, aby trénovalo plánovanie

Plánovanie je dôležitou časťou sebadisciplíny. Môžeme učiť dieťa plánovať? Niektoré hry odmeňujú hráčov za plánovanie vopred, lekcie z týchto hier môžu deti aplikovať na iné situácie. Učí šach plánovať dopredu? Možno.

  1. deti môžu profitovať z vnútornej reči

Stalo sa vám, že ste vyriešili problém tým, že ste sa rozprávali sami so sebou? Vedci hovoria, že naša schopnosť plánovať závisí (sčasti) od našich verbálnych schopností.

A rodičovská disciplína?

Nedávna štúdia American preschoolers ((Piotrowski et al 2013) dospela k výsledkom, že deti so slabou seba reguláciou mali rodičov, ktorí súhlasili s výrokmi typu:

,,Ignorujem zlé správanie môjho dieťaťa.“  

,,Ustúpim môjmu dieťaťu, keď robí cirkus.“

Iné výskumy dospeli k záveru, že liberálny (zhovievavý) štýl počas stredného detstva vystavuje deti väčšiemu riziku k sociálnej agresii (Ehrenreich et al 2014). Dáva to zmysel. Ako si vyviniete sebaovládanie, ak vás nikto nežiada o to, aby ste ho trénovali?

V štúdii zameranej na predškolské deti: deti, ktorých rodičia zastávali postoj ,,poslúchaj ma“ bez otázok, sa nesprávali tak zle ako deti zhovievavých rodičov, ale stále im chýbali sebaregulačné zručnosti.

http://www.parentingscience.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *