Loading...
ADHD

Poruchy učenia

Keď som taký múdry, ako to, že som v ,,tej“ skupine?

Poruchy učenia naznačujú nerovnomerný profil učenia. Poruchy učenia musia výrazne ovplyvňovať fungovanie dieťaťa. Dr. Betty Osman dospela k záveru, že poruchy učenia sú obmedzujúcimi podmienkami, ktoré narúšajú schopnosť ukladať, spracovať a vytvárať požadovanú informáciu (Osman, 1997). Žiadna zručnosť nedefinuje váš intelekt. Ak napríklad nevieme veľmi dobre čítať, neznamená to, že sme hlúpy, rovnako ako keď sme v niečom veľmi dobrí, nerobí to z nás géniov.

Špecifické poruchy učenia znamenajú poruchu v jednej alebo viacerých základných psychologických procesoch podieľajúcich sa na porozumení alebo používaní jazyka, hovoreného alebo písaného, čo sa môže prejavovať v chybách pri počúvaní, myslení, hovorení, čítaní, písaní, hláskovaní alebo pri matematických výpočtoch. Termín zahŕňa také podmienky ako poruchy vnímania, poranenia mozgu, dysfunkcie mozgu, dyslexiu, vývojovú afáziu. Termín sa nevzťahuje na deti, ktoré majú problém, ktorý je primárne výsledkom vizuálneho, sluchového, motorického poškodenia alebo mentálnej retardácie, emočných porúch alebo detí pochádzajúcich z kultúrne, ekonomicky znevýhodnených prostredí.
problémy spojené s dodržaním poradia príkazov: napríklad typický príkaz učiteľa: Trieda, utíšte sa, choďte na svoje miesto, otvorte si učebnicu na strane 41 a začnite riešiť úlohu č. 1. Vy viete, že dieťa nie je v matematike príliš dobré, pretože má problémy s nasledovaním za sebou idúcich pokynov.

– škaredý rukopis: toto sa často zlepší nasadením liekov.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *