Loading...
Správanie

Naučte deti ako sa brániť samé

Každé dieťa potrebuje vedieť presadiť sa. Učiť dieťa, kedy a ako sa brániť je súčasťou toho, ako i pomôžete dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi právami druhých a ich vlastnými. Deti môžu byť ľahko zastrašené, hlavne dospelými, ale deti dokážu zastrašovať tiež. Učiť vaše deti, ako prehovoriť, postaviť sa za seba a dokonca kedy utiecť preč od danej osoby znamená vybaviť ich nástrojom, ktorý môžu použiť na svoju vlastnú obranu, keď príde čas.

Predškolský vek

Vždy nás napadne fyzická obrana, keď myslíme na spôsob, ako sa brániť. Ale väčšinou, brániť seba samého znamená byť schopný prehovoriť na svoju vlastnú obranu. Naučiť vaše dieťa, že je v poriadku vyjadriť svoje pocity, dáte im tak najavo, že ich pocity sú potrebné a dôležité. Že existujú limity a hranice, ktoré jasne ukazujú vášmu dieťaťu, že život má pravidlá, ktoré platia pre každého.

Hracie skupiny sú úžasnou príležitosťou, ako sa naučiť rešpektovať ostatných, zatiaľ čo stále -podľa potreby- presadzujem seba. Naučiť sa striedať sa, zdieľať a vzdialiť sa od nevychovaného alebo sebeckého dieťaťa môže byť začiatkom seba-presadenia alebo obrany.

Pomáhať dieťaťu nájsť frázy, ktoré ich prevedú cez situáciu bez jej eskalovania ich naučí, že väčšinu času sa môžu brániť samé: buď slovami alebo držaním sa ďalej od problémov.

Dajte dieťaťu vedieť, že vždy je v poriadku rozprávať sa o situácii, ktorá je pre neho problémová. Hľadať pomoc u ,,veľkej osoby“ je lepšie ako znášať sebecké alebo šikanujúce dieťa.

Hlavné body na zapamätanie:

– stanovte si doma jasné limity a hranice, ktoré ukážu, že život má pravidlá

– dajte im vedieť, že ich pocity hnevu, ublíženia alebo zmätenia sú prirodzené

– malé dieťa by sa malo naučiť zdieľať, ale nie byť nútené vždy byť k ,,dispozícii“ druhému dieťaťu

– pomôžte vášmu dieťaťu nájsť vhodné frázy pre vyjadrenie ich postoja

Školské deti 3. trieda

Deti na prvom stupni majú lepšiu predstavu o svojich právach. Ak sa cítia byť ovládané inými, rýchlo to povedia. Pokračujte v učení fráz ako: ,,nepáči sa mi, čo robíš.“ prosím, neurob to znovu.“ Deti vo veku 5-7 rokov potrebujú v tomto viac pomoci. Trénujte doma hraním rolí, pomôže im to nacvičiť si reakciu na náročnú situáciu alebo osobu. Trénovanie im môže pomôcť ,,vypustiť“ strach alebo hnev.

Môžu nastať chvíle, kedy musíte svojmu dieťaťu pomôcť. Opakované šikanovanie musí byť vyriešené dospelými. Zraňujúce alebo ohrozujúce správanie alebo slová nikdy nesmú byť opomenuté. Ste naozaj všetko, čo stojí medzi ním a svetom. V závislosti od vašej osobnej filozofie budete možno musieť dať vášmu dieťaťu povolenie sa v krajnom prípade vrátiť úder späť.

Na zapamätanie:

– pokračujte v učení a trénovaní slovných obranných stratégii

– bráňte svoje dieťa, ak sa objaví zraňujúce alebo ohrozujúce správanie

– naučte ich – v krajnom prípade – vedieť sa brániť fyzicky

Triedy 4-6

Staršie deti sú si vedomé vlastných práv a práv ostatných. Dokážu lepšie formulovať otázky spravodlivosti a obhajovať sa. V tomto veku sú tiež schopné vidieť ich vlastný podiel na situácii a a to, či existuje niečo, čo by mohli urobiť, aby sa konfliktu vyhli. Deti si dokonca v škole alebo na ihrisku nájdu komfortnú zónu, založenú na tom, čo pozorovali v minulosti a lepšie povedomie o príčine a následku.

http://www.teachkidshow.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *