Loading...
ADHD

Myslite radšej na úspech v živote ako na školský úspech

Úspech znamená pre každého niečo iné, ale Vaše nádeje a sny pravdepodobne presahujú dobré vysvedčenie. Možno dúfate, že budúcnosť vášho dieťaťa zahŕňa prácu, ktorá ho bude napĺňať, uspokojujúce vzťahy šťastnú rodinu a pocit spokojnosti. Pointou je, že úspech v živote nezávisí na akademickom úspechu, ale na veciach ako zdravé ponímanie seba samého, ochota požiadať a prijať pomoc, odhodlanie pokračovať v snažení napriek výzvam, schopnosť utvárať zdravé vzťahy a iné kvality, ktoré nie je jednoduché kvantifikovať ako známky.

20 ročná štúdia, ktorá skúmala deti s poruchou učenia až do dospelosti identifikovala nasledujúcich 6 atribútov pre ,,úspech v živote“. Ak sa zameriate na tieto zručnosti, bude to pre vaše dieťa obrovský prínos.

1. Sebauvedomenie a sebavedomie

Pre deti s problémami učenia sú sebauvedomenie, znalosti o silných, slabých stránkach a talentoch a sebavedomie veľmi dôležité. Boje v triede môžu viesť k pochybnostiam o ich schopnostiach a k otázkam o ich silných stránkach.  

požiadajte dieťa, aby napísalo svoje silné a slabé stránky a porozprávajte sa s ním o Vašich silných a slabých stránkach

povzbudzujte dieťa, aby sa porozprávalo s dospelými, ktorí majú problémy s učením a spýtalo sa na ich výzvy rovnako ako na ich silné stránky

pracujte s dieťaťom na aktivitách, ktoré sú vrámci jeho schopností: toto mu pomôže získať pocity kompetencie a úspešnosti

pomôžte dieťaťu rozvinúť si silné stránky a vášne. Ak sa cítime zručnými v jednej oblasti, môže to inšpirovať získať tento pocit aj v iných oblastiach.

2. Buďte proaktívny

Proaktívna osoba dokáže robiť rozhodnutia, vyvinúť aktivitu na vyriešenie problémov alebo dosiahnutie cieľov. Pre ľudí s poruchami učenia, byť proaktívnym tiež zahŕňa sebaobhajovanie (napríklad požiadať o miesto vpredu triedy) a ochotu prevziať zodpovednosť za svoje voľby.

porozprávajte sa so svojim dieťaťom o riešení problémov a zdieľajte, ako vy pristupujete k problémom, keď sa v živote vyskytnú

opýtajte sa dieťaťa, ako pristupuje k problémom. Ako sa cíti, keď prídu problémy? Podľa čoho sa rozhoduje, aké kroky podniknúť?

– ak vaše dieťa váha pri rozhodovaní a konaní, skúste poskytnúť bezpečné situácie, napríklad čo si uvariť na večeru.

diskutujte o rozličných problémoch, možných rozhodnutiach a výsledkoch. Dovoľte, aby dieťa učinilo vlastné rozhodnutia.

3. Vytrvalosť

– vytrvalosť je pohon, chuť, odhodlanie ísť ďalej napriek prekážkam a zlyhaniam a pružnosť zmeniť plány, ak veci nefungujú. Deti (alebo dospelí) s poruchami učenia pravdepodobne budú musieť pracovať tvrdšie a dlhšie.

– porozprávajte sa so svojim dieťaťom o situáciách, v ktorých vytrval – prečo išiel ďalej? Zdieľajte príbehy o tom, kedy ste vy čelili výzvam a nevzdali ste sa.

– diskutujte o tom, čo to znamená ,,pokračovať“ dokonca aj vtedy, keď veci nie sú ľahkými. Hovorte o odmene ťažkej práce rovnako ako o premárnených príležitostiach, keď sa vzdáme.

– keď vaše dieťa pracuje tvrdo, ale nepodarí sa mu dosiahnuť cieľ, porozprávajte sa o rôznych možnostiach, ako sa pohnúť vpred.

4. Vedieť, ako požiadať o pomoc

Silný systém podpory je kľúčom. Úspešní ľudia dokážu požiadať o pomoc, keď ju potrebujú a požiadať ostatných o podporu.

pomôžte dieťaťu budovať a rozvíjať dobré vzťahy. Modelujte, čo znamená byť dobrým priateľom, aby vaše dieťa vedelo, čo to znamená pomáhať a podporovať iných.

demonštrujte dieťaťu ako požiadať o pomoc pri rodinných situáciách

zdieľajte príklady ľudí, ktorí potrebovali pomoc, ako ju dostali a prečo bolo správne požiadať o pomoc. Vyskúšajte si scenáre, v ktorých s bude od dieťaťa vyžadovať, aby požiadalo o pomoc.

5. Schopnosť zvládať stres

Ak sa dieťa naučí ako regulovať stres a ako sa samé upokojiť, bude oveľa lepšie vybavené na prekonávanie výziev.

– použite slová na identifikovanie pocitov a pomôžte dieťaťu naučiť sa rozpoznať konkrétne pocity

–  opýtajte sa dieťaťa, aké slová používa na opísanie stresu. Rozpozná Vaše dieťa, keď sa cíti byť v strese?

– povzbudzujte dieťa identifikovať a zúčastňovať sa aktivít, ktoré mu pomôžu znížiť stres ako šport, hry, hudba, písanie

– požiadajte dieťa, aby opísalo aktivity a situácie, v ktorých sa cíti byť v strese. Rozoberte si ich a hovorte o tom, ako zabrániť ohromujúcim pocitom ako stres a frustrácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *