Loading...
Správanie

Múdre dieťa, ktoré miluje čítanie

Stanfordská výskumníčka Carol Dweck uskutočnila experiment so stredoškolákmi. Ak by pomáhali deťom myslieť si, že môžu rozvíjať svoju inteligenciu, zlepšili by sa ich známky z matematiky?

Za menej ako dve hodiny viac ako osem týždňov učili študentov koncepty ako: váš mozog je sval, ktorý môže byť rozvíjaný cvičením, rovnako ako dieťa, ktoré sa stane múdrejším vďaka tomu, že sa učí. Výsledky boli ohromujúce: títo študenti výrazne prekonali svojich rovesníkov bez dodatočnej výučby matematiky.

Takže: našim cieľom ako rodiča je vychovať deti tak, aby verili v schopnosť rozvíjať duševné schopnosti. Namiesto strachovania sa o to, či sú dosť múdre, deti vedia, že sa môžu stať múdrejšími – stačí na tom iba pracovať. Keď majú pocit, ktorý má každé dieťa, počas učenia sa niečoho nového: toto je ťažké, nedostanem sa cez to, možno nie som dosť múdry./ šikovný. Tieto deti sú schopné ovládať svoju úzkosť, pretože vedia, že dokážu zvýšiť kapacitu svojho mozgu. Stanú sa z nich študenti, ktorí sa dokážu naučiť to, čo potrebujú a sú motivovaní a zvedaví dozvedieť sa viac.

Hoci je inteligencia často prirovnávaná ku skóre v IQ testoch, väčšina vedcov teraz verí, že IQ testy sú iba časťou inteligencie človeka. Tradičné iq testy v podstate merajú verbálnu a matematickú znalosť. Bohužiaľ, tento obmedzený rozmer je potom prirovnávaný s intelektuálnym potenciálom dieťaťa.

Dr. Howard Gardner opisuje 7 odlišných druhov inteligencie, ktoré sú pre človeka dôležité:

  • verbálna inteligencia
  • telesná kinestetická
  • logická/ matematická
  • hudobná
  • interpersonálna /medziľudská
  • intrapersonálna
  • vizuálna/priestorová

A samozrejme je tu veľa výskumov poukazujúcich na mäkké zručnosti alebo emočnú inteligenciu ako kritické komponenty pre školskú úspešnosť. Ak nedokážeme ovládať svoje impulzy a používať exekutívnu funkciu sústrediť sa, nezáleží na tom, aký veľký je náš kognitívny potenciál.

Naša úloha ako rodičov? Podporovať prirodzenú zvedavosť dieťaťa a jeho silné stránky. A uistite sa, že vaše dieťa vie, že si môže vybrať, aké inteligentné bude – je to intelektuálne trénovanie, ktoré buduje intelektuálnu silu.

http://www.ahaparenting.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *