Loading...
Emócie

Kroky na podporu emočnej inteligencie I.

Chcete vychovať emočne inteligentné dieťa a premýšľate, kde začať? Začnite s týmito piatimi krokmi:

1. Potvrďte perspektívu vášho dieťaťa a vcíťte sa

Dokonca aj keď nemôžete nič urobiť s detským hnevom, vcíťte sa. Práve byť pochopeným nám pomáha upustiť od nepríjemných emócii. Ak sa rozrušenie Vášho dieťaťa vymyká obvyklému pomeru k situácii, uvedomte si, že všetci hromadíme emócie a potom im necháme priebeh tam, kde sa cítime bezpečne. Potom sa môžeme pohnúť ďalej.

Vcítenie neznamená, že budete súhlasiť. Len že sa na vec pozriete z jeho strany. Dieťa môže urobiť, čo mu hovoríte, ale má právo na svoju vlastnú perspektívu. Všetci dobre vieme, aký je to dobrý pocit, keď máme náš postoj potvrdený – nejako to zľahčí situáciu, aj keď nám nebude vyhovené.

,,Je pre teba ťažké prestať sa hrať a ísť večerať, ale je čas.“

,,Chceš, aby si ma mal celú pre seba, že?“

,,Si sklamaný, že prší.“

,,Chcete zostať dlho hore ako veľké deti, ja viem.“

,,Si nahnevaný, že spadla veža!“

Prečo to povzbudí emočnú inteligenciu

Pocit pochopenia spúšťa upokojujúce hormóny. Deti rozvíjajú empatiu tým, že ju sami zažívajú od ostatných. Pomáhate vášmu dieťaťu uvedomiť si svoje emócie a to, čo ich spúšťa.

Pre tých najmenších: iba poznatok, že existuje pomenovanie pre ich pocity je nástrojom, ako ich  naučiť zvládať emócie, ktoré ich zaplavia.

2. Povoľte vyjadrovanie emócii

 Maličkí nemôžu rozlišovať medzi svojimi emóciami a ich ,,ja“. Prijímať emócie vášho dieťaťa namiesto ich popierania alebo minimalizovania – ktorým im dávate posolstvo, že niektoré emócie sú zahanbujúce alebo neprijateľné.

Ak nesúhlasíme s jeho hnevom alebo strachom, nezabráni to dieťaťu mať tieto pocity, namiesto toho ho vedieme k ich potláčaniu. Nanešťastie, potláčané emócie nevymiznú tak ľahko ako tie, ktoré boli voľne vyjadrené. Sú uväznené a hľadajú si cestu von. Pretože nie sú pod vedomou kontrolou, vyskočia nemodelované, napríklad cez nočné more alebo vyvinutím nervového tiku.

Namiesto toho učte, že celá škála pocitov je pochopiteľnou súčasťou bytia, to, čo musí byť obmedzené, je niektoré správanie.

,,Si nahnevaný, pretože ti brat rozbil hračku! Chápem, a nikdy nie je v poriadku niekoho udrieť, ani vtedy, keď si veľmi nahnevaný. “

,,Vyzeráš, že máš obavy z dnešnej exkurzie. Zvykla som byť nervózna na školských výletoch tiež.“

,,Chceš mi o tom povedať?“

Prečo toto povzbudí emočnú inteligenciu

Vaše prijatie pomôže dieťaťu prijať jeho vlastné emócie, čo je to, čo nám umožňuje riešiť naše pocity a pohnúť sa ďalej, takže dieťa je schopné lepšie regulovať svoje vlastné emócie.

Vaše prijatie učí dieťa, že jeho citový život nie je nebezpečný, nie je zahanbujúci, a v skutočnosti je univerzálny a zvládnuteľný.

    http://www.ahaparenting.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *