Loading...
Správanie

Keď deti potrebujú terapiu

Deti – rovnako ako dospelí – majú niektoré rovnaké problémy a tiež môžu potrebovať poradenstvo. Dospelí radi spomínajú na detstvo ako na bezstarostný čas hrania a zábavy, ale to neplatí pre všetky deti. Deti sú citlivé na rovnaké emočné problémy a poruchy nálad, ktoré sužujú aj dospelých. Psychologické poradenstvo môže pomôcť s mnohými problémami. Terapia môže pomôcť deťom, ktoré trpia depresiou, úzkosťou, bipolárnou poruchou, deficitom pozornosti a hyperaktivitou a poruchami správania.

 

Varovné znaky, že vaše dieťa môže potrebovať psychologické poradenstvo

– trvalý pocit smútku a beznádeje

– stály hnev alebo tendencia prehnane reagovať

– pretrvávajúce obavy, úzkosť, bojazlivosť

– posadnutosť telesným ochorením alebo vlastným vzhľadom

– strach, že niekto ovláda ich myseľ

– náhle, nevysvetliteľne zhoršenie známok v škole

– strata záujmu o činnosti, ktoré pretým obľubovalo

– zmeny v návykoch spania alebo jedenia

– počutie hlasov, ktoré tam nie sú

– neschopnosť sa sústrediť, jasne myslieť, rozhodovať sa

– samovražedné myšlienky

– neschopnosť  ticho sedieť

– vykonávanie nutkavej rutiny počas celého dňa (napr. umývanie rúk)

– časté nočné mory

– užívanie alkoholu, drog

– posadnutosť diétami

– zúčastňuje sa násilných činov ako zakladanie ohňa, týranie zvierat

Ak dieťa vykazuje niektoré alebo mnohé znaky, pravdepodobne potrebuje terapiu. Terapia môže byť pre deti veľmi prospešná, najmä ak je problém identifikovaný pred tým, ako sa môže zhoršiť.

Druhy terapii pre deti

kognitívno-behaviorálna terapia: deti sa učia, ako ich vlastné myšlienky môžu ovplyvňovať ich náladu a správanie. Je im ukázané, ako identifikovať negatívne alebo skreslené myšlienkové vzory a vysporiadať sa s nimi. Tento typ terapie je užitočný pri riešení porúch nálad (napr. úzkosť, depresia).

terapia hrou: deťom sú dané hračky na hranie a psychoterapeut sleduje hru na lepšie pochopenie ich emočných alebo psychických problémov. Rôzne typy hier pomáhajú deťom zistiť ich pocity a vyjadriť ich. Terapia hrou môže pomôcť deťom, ktoré majú úzkosť alebo depresiu, pretože majú problémy vyrovnať sa s rozvodom alebo so smrťou rodiča.

psychodynamická psychoterapia: detská verzia klasického ,,liečim sa vyrozprávaním“, pomocou ktorého terapeut zisťujee správanie dieťaťa sa zlepší vtedy, keď sú otvorené a vynesené navonok jeho vnút problémy, ktoré vplývajú na to, ako myslí alebo sa správa. Terapia pracuje s teóriou, žorné boje. Toto môže pomôcť dieťaťu, ktoré má úzkosť, depresiu, problémy so stravovaním, poruchu správania.

behaviorálna terapia: táto terapia sa líši od KBT, pretože sa zameriava na zmenu správania. Správanie buď utlmujeme alebo povzbudzujeme, úlohou rodičov je zmeniť tie faktory prostredia, ktoré vedú k neželanému správaniu (alebo aby posilňovali želané správanie) a vyvodiť dôsledky za želané, neželané správanie. Je užitočné pre deti s ADHD a pre deti, u ktorých chceme docieliť zmenu správania.

http://www.everydayhealth.com

http://www.aboutkidshealth.ca

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *