Loading...
Emócie

Čo je mindfulness?

Mindfulness je stav, v ktorom sme si plne vedomí okamihu a nič iné nás nevyrušuje. Je o sústredení pozornosti na prítomnosť, namiesto toho, aby sme premýšľali nad minulosťou alebo sa strachovali o budúcnosť.

Tento stav môžeme posilňovať tréningom – či už cez formálne sedenia – meditáciu alebo cez neformálne každodenné aktivity, ktoré využívajú zmysly, aby sme si ukotvili pozornosť: napríklad mindful chodenie, počúvanie hudby, jedenie, konverzácie. Mindfulness je klinicky

preukázaný nástroj, ktorý podporuje pohodu a mentálne zdravie redukovaním stresu a tým, že si umožňujeme, aby sme život žili plnohodnotne.

Prečo praktikovať mindfulness?

Spôsob, akým pracujeme (komunikujeme) s našimi deťmi má veľký vplyv na spôsob, akým o sebe budú sami zmýšľať a na úroveň ich osobnej odolnosti. Ellen Langer ( zaoberá sa výskumom mindfulness) zistila, že deti uprednostňujú kontakt s mindful dospelými (Langer, Cohen & Djikic, 2010).

Účinky mindfulness s deťmi

– výskumy ukazujú, že tréning v minfulness zvýši spojenie medzi frontálnymi lalokmi, čo je spojené so zlepšením pozornosti, pamäte, rozhodovacích schopností.

– zvýši schopnosť dieťaťa samoregulovať svoje emócie, špeciálne náročné emócie ako strach, hnev, prostredníctvom dýchania a inými ukotvovacími technikami

– mindfulness zlepšuje empatiu, schopnosť porozumieť, čo si druhá osoba myslí alebo cíti, čo zlepšuje povedomie dieťaťa o ostatných a pomáha budovať pozitíve vzťah

– tréning MFLNS znižuje hladiny depresie, úzkosti, ADHD

– buduje odolnosť tým, že deti učí, ako zvládať stres a byť viac angažovaným

Mindfulness pre rodičov

Čím prítomnejší a mindful ste s vašimi deťmi, tým šťastnejšie a odolnejšie budú. Mindfulness tréning môže rodičom pomôcť zostať v prítomnom okamihu a plnohodnotne sa angažovať keď interagujú so svojimi deťmi. Výskumy ukazujú, že rodičia, ktorí praktikujú mindfulness pri interakcii s deťmi, zlepšujú jeho zmysel pre vlastnú hodnotu a sebaúctu.

Mindful hra

Vyčleňte si každý týždeň na to, že sa budete mindful hrať so svojim dieťaťom. Vypnite všetky rozptyľovače ako napr. TV, odložte telefón a pokúste sa venovať mu všetku svoju pozornosť. Ak sa pristihnete, že vaša myseľ začala premýšľať na vecami, ktoré by ste mali urobiť – to je v poriadku, to je to, čo myseľ robí! Použite vaše dieťa ako kotvu, aby ste sa znovu vrátili vždy, keď sa vám zatúla myseľ.

Hra je dôležitá pre:

sociálny vývoj: pomáhať deťom rozvíjať pozitívne zručnosti (na utvorenie priateľstva), sociálne hodnoty, empatiu

emočný vývoj: pomáhať deťom porozumieť ich pocitom, rozvinúť emočné povedomie a zvládacie zručnosti

motivácia a modlitba: pochopiť spojenie medzi zvedavosťou, sebavedomím, modlitbou, motiváciou a učením

pozitívne oddelenie: pochopiť separačný distres a rozvíjať pozitívnu separáciu

odolnosť: riadiť životné vzostupy a pády a učiť sa udržiavať rovnováhu

rozhodovanie: pomáhať deťom s riešením problému a naučiť sa, ako robiť dobré rozhodnutia

riadenie správania: pozitívne posilnenie, nastavenie efektívnych limitov, catching them being good

riešenie konfliktov: triedenie konfliktov, učiť sa oceniť druhých

hnev: pomôcť deťom porozumieť hnevu, naučiť ich regulovať ich správanie

 

http://www.kidsmatter.edu.au

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *