Loading...
Emócie

Čo je emočná gramotnosť?

Eliška meškala do školy. Je nahnevaná, pretože dostane poznámku o neskorom príchode. Ovládne svoj hnev: najskôr myslí, potom koná. Na druhý deň vstane do školy skôr, a príde do školy včas. Pravidelne dodržiava svoj nový rozvrh.

Michael nie je emočne gramotný, pretože koná impulzívne. Konkrétne, ráno ostáva spať dlhšie, pretože to má rád, ignorujúc dôsledky, ktoré mu to prinesie. Nedokáže oddialiť uspokojenie. Napríklad, nepovie si: ,,Pôjdem do školy načas a spať dlhšie môžem cez víkendy. “ Nemyslí predtým, ako uskutoční svoje správanie.

Michael nie je schopný ovládať svoje emócie.

Ak je nahnevaný, nedokáže premýšľať nad alternatívnym správaním, ktoré môže použiť, aby vyriešil situáciu, ktorá ho hnevá. Dôsledkom bude, že z nešťastného dieťaťa vyrastie nešťastný dospelý.

Eliška je emočne gramotnou, pretože dokáže odložiť uspokojenie. Dokáže najprv myslieť, potom konať. Eliška tiež riadi svoje emócie. Napríklad, premýšľa nad tým, čo ju hnevá a snaží sa situáciu zlepšiť.

Emočná gramotosť znamená poznať emóciu, ktorú prežívame vo vnútri, rovnako rozpoznať emócie, ktoré prežívajú iní a inteligentne sa s emóciami vysporiadať.

V závislosti od veku dieťaťa, popremýšľajte nad pár otázkami:

– dokáže vaše dieťa ovládať jeho emócie? (táto otázka je oprávnená, ak je dieťa vo veku šiestich rokov a viac)

– pozná svoje pocity? (táto otázka sa vzťahuje už na predškolské deti)

– dokáže porozumieť emóciám iných? (otázka pre pre- tínedžera).

– dokáže motivovať seba samé? (otázka určená pre tínedžerov)

– dokáže nadväzovať priateľstvá? (všetky vekové kategórie)

Emočnú gramotnosť tvorí:

  1. emočné povedomie (poznanie vlastných emócii a emócii iných)
  2. riadenie emócii (odloženie uspokojenia)
  3. seba motivácia (premeniť predstavu na akciu)
  4. sebavedomie (byť odvážnym ísť si za tým, čo chcem)
  5. medziľudské zručnosti (schopnosť interagovať s inými)

  1. správať sa zodpovedne vzhľadom na svoj vek (napríklad požiadať o pomoc, keď ju potrebujem)
  2. učiť sa zo skúsenosti (nerobiť opakovane tú istú chybu)
  3. vedieť, kto je zodpovedný za vzniknutý problém (neobviňovať druhých)
  4. ochota pomôcť (súcit, čestnosť, akceptácia)

Svojim deťom môžete pomôcť získať všetky tieto kvality rôznymi aktivitami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *