Loading...
Myslenie

Budovanie sebavedomia

Sebavedomie je časť nášho sebakonceptu, ktorý sčítava našu hodnotu. Je dôležité pochopiť, že podobne ako všetky časti sebakonceptu ide o proces, ktorý sa vyvíja individuálne a vnútorne. To znamená, že hoci dospelí môžu vytvárať deťom optimálne podmienky aby sa cítili dobre, nemôžu im ,,dať“ sebavedomie. Musia ho ,,cítiť“ sami v sebe.

 

Podľa Susan Harter, sebavedomie je výsledkom porovnávania dieťaťa s tým, aké teraz je a akým by chcelo byť (so svojím ideálnym self). Deti a mladí ľudia posudzujú seba samých podľa vlastných vnútorných štandardov zahŕňajúcich zručnosti, vzťahy,… Sebaposúdenie sa stáva čoraz dôležitejším. Zatiaľ čo 6 a 7 ročné deti sú objektívne pozitívne k sebe samým, vo veku adolescencie  sa deti stávajú k sebe prísnejšie. Deje sa to sčasti preto, lebo kognitívne schopnosti mladých ľudí sú vyvinutejšie a tak sú si viac vedomí ich schopností vo vzťahu k druhým.

Sebaobraz porovnaný s ideálnym self= seba-koncept

Sebavedomie: vnútorný a individuálny proces

Sebavedomie hrá dôležitú úlohu v správaní, voľbách a úspešnosti.

Rozhodovanie

Deti a mladí ľudia s najväčšou pravdepodobnosťou robia veci, ktoré posilnia ich vlastný obraz, ktorý si o sebe utvorili; ten, naopak, ovplyvňuje, čo robia.

Napríklad, deti, ktoré veria, že sú dobré v športe, sú ochotnejšie zapojiť sa do tímových hier a nových športov, zatiaľ čo deti, ktoré neveria, že sú ,,športový typ“ ani nezvážia, že sa zapoja, nepokúsia sa.

Ako sa deti vyvíjajú, tak isto ich sebavedomie má narastajúci vplyv na to, ako sa zachovajú, keď čelia voľbe. Mladý človek, ktorý sa považuje za akademika, je viac ochotný vybrať si predmety, ktoré odrážajú jeho sebavedomie v schopnostiach, ktoré sú pre predmety kľúčové. Samozrejme, vplyv tiež zohrávajú pocity, ktoré človek má o učiteľovi daného predmetu, tak isto ako ich vlastný výkon v porovnaní s jeho rovesníkmi a vlastnými očakávaniami.

Úsilie, snaha

Množstvo úsilia, ktoré do ,,niečoho“ vkladáme je čiastočne určené tým, či cítime, že môžeme alebo nemôžeme uspieť. Znovu tu hrá úlohu sebavedomie. U detí a mladých ľudí, ktorí ,,si veria“ vo vzťahu k tomu, čo robia, je pravdepodobnejšie, že vytrvajú a budú vynakladať úsilie znovu a znovu. Tréning a úsilie sú často kľúčom k zdokonaleniu schopností. Ak nevynakladáme dostatočné úsilie, môže to viesť k zlyhaniu v aktivite, čím sa posilní nízke sebavedomie a vedie to k začarovanému kruhu.

Správanie

Niektoré aspekty správania sa môžu tiež vzťahovať k sebavedomiu. Deti a mladí ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú ,,dobrí“ sú ochotnejší nasledovať vzorce správania svojich rodičov a školy. Opak môže byť pravdou pre deti a mladých ľudí, ktorí sa naučili, že ich rolou je byť rušivým a náročným.

Čo to znamená prakticky?

Je všeobecne akceptované, že pozitívna disciplína predstavuje dobrý spôsob práce s deťmi a mladými ľudmi. To znamená: zdôrazňovať, aké správanie je akceptovateľné a posilňovať ho. Tiež to znamená vyhýbať sa zosobňovaniu neželaného správania, takže deti a mladí ľudia nebudú predpokladať, že sú zlí alebo neposlušní.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *