Loading...
Správanie

Autoritatívny rodičovský štýl

Znamená stanovenie limitov, zdôvodňovať a byť citlivým na emočné potreby detí. Je spojený s najúspešnejšími detskými výsledkami. Deti vychovávané autoritatívnymi rodičmi  majú väčšiu šancu, že sa osamostatnia, stanú sa sebestačnými, spoločensky prijímaní, akademicky úspešní a dobre vychovaní.

Je menej pravdepodobné, že prepadnú depresii alebo úzkosti, menej pravdepodobné, že sa budú podieľať na antisociálnom správaní ako je kriminalita alebo užívanie drog. Výskumy hovoria, že ak je aspoň jeden z rodičov autoritatívny, prinesie to veľký rozdiel (Fletcher a kol,, 1999).

A napriek pár sporom, štúdie zhodne uvádzajú, že autoritatívne rodičovstvo je prospešné pre deti z rôznych prostredí a etnických skupín. Byť autoritatívnym znamená vyberať  strednú cestu medzi prílišnou voľnosťou na jednej strane a samými zákazmi na druhej strane.

Aké sú kritériá autoritatívneho rodičovstva?

Autoritatívny rodičovský štýl bol po prvýkrát definovaný Diane Baumrind, ktorá navrhla nový systém pre klasifikáciu rodičovstva. Podľa neho rozlišujeme 3 hlavné prístupy  podľa rodičovskej kontroly:

-permisívny rodič: zdráha sa stanoviť pravidlá a normy, radšej nechá dieťa, aby sa regulovalo samé

-autoritársky rodič: vyžaduje slepú poslušnosť od svojich detí

-autoritatívny rodič: volí iný, umiernenejší prístup s dôrazom na stanovenie vysokých štandardov, rešpektuje dieťa ako nezávislú, racionálnu bytosť. Takýto rodič vyžaduje zrelosť a spoluprácu a ponúka deťom veľa emočnej podpory.

Ako permisívny rodič, autoritatívny je citlivý a angažovaný. Ale, rozdiel je v tom, že u dieťaťa netoleruje zlé správanie. Zastáva pevnú pozíciu a očakáva od dieťaťa, že sa bude správať zodpovedne. Ako autoritatívny rodič, presadzuje pravidlá. Ale na rozdiel od autoritárskeho rodiča, dáva svojmu dieťaťu ,,teplo“ a zdôrazňuje dôvody pravidiel. Keď dieťa robí chyby alebo hanbu, pokúšajú sa dohovárať deťom. Autoritatívny rodič vysvetľuje dôsledky dobrého a zlého správania. U autoritatívnych rodičov je menej pravdepodobné, že budú vychovávať svoje deti cez tresty, zahanbenie alebo odňatie lásky. Inými slovami, autoritatívny rodičovský štýl odráža rovnováhu medzi 2 hodnotami: slobodou a zodpovednosťou.  Autoritatívny rodič che povzbudzovať nezávislosť dieťaťa. Ale tiež chce podporovať sebadisciplínu, zrelosť a rešpekt k ostatným.

Niektorí výskumníci to zhrnuli týmito slovami: autoritatívny rodič je oboje: vysoko citlivý a veľmi náročný. To je klasická definícia autoritatívneho rodičovského štýlu.

Prečo sa deťom z autoritatívnych rodín darí tak dobre?

Každý prvok z autoritatívneho rodičovstva má svoje vlastné úžitky.

rozprávanie sa s deťmi o ich myšlienkach a pocitoch môže posilniť väzbu dieťa-rodič a deti dokážu lepšie čítať myšlienky druhých

– rodičia, ktorí nekarhajú deti za akademické chyby (,,Som z teba sklamaný“), môžu mať deti, ktoré sú lepšími riešiteľmi problémov a lepšími študentmi (Kamins and Dweck 1999; Schmittmann et al 2006; van Duijvenvoorde et al 2008).

podporovanie nezávislosti je spájané s väčšou samostatnosťou, lepším riešením problémov a zlepšením emočného zdravia (Turkel and Tezer 2008; Rothrauff et al 2009; Lamborn et al 1991; Pratt et al 1988; Kamins and Dweck 1999; Luyckx et al 2011).

– autoritatívne rodičovstvo môže slúžiť ako prevencia voči agresii, tiež znížiť problémy s rovesníkmi u škôlkarov (Choe et al 2013; Yamagata 2013).

– podporovanie nezávislosti a ukazovanie citov vedú k milým, pomáhajúcim a populárnym deťom

– deti z autoritatívnych  rodín sú viac zladené s rodičmi a menej ovplyvňované rovesníkmi.

http://www.parentingscience.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *