Loading...

Sebakontrola

Sebakontrola je definovaná mnohými spôsobmi: sebadisciplína, svedomitosť, pevná vôľa. Akokoľvek ju definujeme, sebakontrola znamená dokázať regulovať seba samého. Dokážete odolať rozptýleniu? Zvládať svoje vlastné emócie? Potláčať svoje impulzy? Odložiť uspokojenie [ … ]