Loading...
ADHD

ADHD a škola

Škola vytvára veľa výziev pre deti s ADHD, ale s trpezlivosťou a účinným plánom sa Vášmu dieťaťu môže v škole dariť. Ako rodič môžete zapracovať do procesu učenia praktické stratégie. S konštantnou podporou, tieto stratégie pomôžu dieťaťu, ak sa stretne s výzvami – uspieť v škole.

Nastavte svoje dieťa na úspech v škole

Trieda dokáže byť náročným prostredím pre dieťa s deficitom pozornosti alebo hyperaktivitou. Pre týchto študentov je problémom ticho sedieť, počúvať, sústrediť sa – a musia ich robiť po celé vyučovanie. Možno najviac frustrujúcim je, že väčšina detí sa chce učiť a správať sa ako ich spolužiaci. Neurologický deficit, nie ich neochota, bráni deťom učiť sa tradičnými spôsobmi.

Ako rodič viete pomôcť dieťaťu vysporiadať sa s týmto deficitom a splniť požiadavky, ktoré škola vytvára. Vybavte vaše dieťa stratégiami ako sa učiť, komunikujte s učiteľmi, ako sa Vaše dieťa učí najlepšie. S domácou podporou a stratégiami ako pracovať v triede nie je dôvod, prečo by dieťa s ADHD nemohlo uspieť v škole.

Ako spolupracovať s učiteľmi

Ste obhajcom Vášho dieťaťa. Aby dieťa uspelo v triede, komunikujte jeho potreby. Je rovnako dôležité, aby ste počúvali, čo Vám hovoria učitelia.

Plánujte dopredu: môžete si dohodnúť schôdzku s učiteľom ešte skôr, ako začne školský rok.

Ciele vytvorte spoločne: hovorte o vašich nádejách. Spolu si zapíšte špecifické a realistické ciele a hovorte o tom, ako ich možno dosiahnuť.

Pozorne počúvajte: počúvajte, čo Vám chce učiteľ povedať – hoci to môže byť ťažké. Pochopiť výzvy, ktoré čakajú na dieťa v škole je kľúčom pre nájdenie riešení, ktoré budú fungovať.

Zdieľajte informácie: poznáte históriu Vášho dieťaťa a učiteľ ho vidí každý deň: spolu máte veľa informácii, ktoré môžu viesť k lepšiemu porozumeniu jeho ťažkostí.

Pýtajte sa ťažké otázky a poskytnite úplný obraz: uveďte, aké lieky dieťa užíva a  vysvetlite jeho liečbu. Povedzte učiteľovi, čo a dieťa funguje najlepšie a čo nefunguje vôbec. Spýtajte sa, či má Vaše dieťa v škole nejaký problém, vrátane času v družine.

Vytvorte a dodržiavajte plán správania: deti s ADHD sa dokážu správať v triede adekvátne, ale potrebujú štruktúru a jasné očakávania. Ak vymyslíte plán správania, vytvorte ho v spolupráci s učiteľom a dieťaťom.

Deti s deficitom pozornosti najlepšie reagujú na konkrétne ciele a denné pozitívne posilnenie – rovnako ako na odmeny. Áno, budete musieť zavesiť mrkvu na palicu, aby sa  Vaše dieťa v triede správalo lepšie. Vytvorte plán, ktorý zahŕňa malé odmeny za malé víťazstvá a veľké odmeny za väčšie úspechy.

 

Zvládanie ADHD v škole

Rozptýliteľnosť

Študenti s ADHD môžu byť ľahko rozptýlení hlukom alebo vlastnými myšlienkami, takže im často uniknú dôležité informácie z vyučovania. Majú problém zostať sústredení na úlohu, ktorá vyžaduje duševné úsilie.

– posaďte dieťa s ADHD ďalej od okna a dverí. Domácich miláčikov dajte do inej miestnosti, kým sa dieťa učí.

– striedajte aktivity, ktoré vyžadujú sedieť s tými, pri ktorých sa musí hýbať.

– zapíšte dôležité informácie tam, kde si ich dieťa môže ľahko prečítať. Pripomeňte mu, kde tieto informácie môže nájsť.

– rozdeľte veľké úlohy na menšie a povoľte dieťaťu prestávky

Vyrušovanie

Deti s deficitom pozornosti môžu mať problémy s ovládaním svojich impulzov, takže často hovoria mimo poradia. V triede alebo doma hovoria, aj keď rozprávajú druhí. Ich výbuchy sa môžu javiť ako agresívne alebo drzé. Sebavedomie detí s ADHD je často krehké, takže nastoliť tento problém priamo v triede pred všetkými nepomôže vyriešiť ho – môže ho dokonca zhoršiť.  

S dieťaťom si vytvorte ,,tajný jazyk“. Môžete použiť tajné gestá alebo slová, na ktorých ste sa vopred dohodli, by ste dieťaťu dali vedieť, že vyrušuje. Pochváľte dieťa za konverzácie, ktoré zvládlo bez prerušovania druhých.

Impulzivita

Deti s ADHD môžu často najprv konať, až potom myslieť –  a vytvárať tak náročné sociálne situácie. Deti, ktoré majú problémy s kontrolou impulzov, sa javia ako agresívne alebo neposlušné. Toto je asi najrušivejší symptóm ADHD, obzvlášť v škole. Metóda na riadenie impulzívnosti zahŕňa plány správania, okamžitú disciplínu za priestupky a spôsoby, ako dať deťom s ADHD pocit kontroly nad ich dňom.

Uistite sa, že napísaný plán správania je blízko študenta

Alebo ho môžete zavesiť na stenu alebo položiť na stôl v jeho izbe.

Ak sa dieťa správa zle, okamžite vyvoďte dôsledky.

Buďte špecifický vo vysvetleniach, uistite sa, že dieťa vie, začo bolo potrestané.

Dobré správanie nahlas pomenujte

Buďte konkrétny v pochvale, ubezpečte sa, že dieťa vie, čo urobilo správne.

Napíšte denný rozvrh na tabuľu alebo na kúsok papiera, ak vec splníte, preškrtnite ju.

Deti tak získajú pocit kontroly a budú pokojnejšie, keď budú vedieť, čo majú očakávať.

 

Nervozita a hyperaktivita

ADD spôsobuje, že veľa študentov je v konštantnom fyzickom pohybe. Pre tieto deti je to ako boj, obsedieť na svojom mieste. Deti s ADD/ADHD môžu skákať, kopať, vrtieť sa alebo inak sa hýbať, čo robí náročným ich výučbu.

Stratégie pre kombinovanie hyperaktivity pozostávajú z kreatívnych spôsobov ako dovoliť deťom s ADHD hýbať sa vhodnými spôsobmi vo vhodnom čase. Uvoľniť energiu týmto spôsobom môže uľahčiť dieťaťu udržať jeho telo v pokoji počas pracovného času.

– požiadajte deti s ADHD aby sa išli prejsť alebo urobili pre vás úlohu, napríklad odložiť riad

– povzbudzujte dieťa aby športovalo alebo aspoň si išlo pred školou a po škole zabehať

– zaobstarajte mu stresovú loptičku, malú hračku, čo bude môcť stláčať alebo s čím sa bude môcť hrať – diskrétne – na svojom mieste, keď bude nervózne

 

Problémy s dodržiavaním príkazov

Problémy s dodržiavaní príkazov je charakteristickým znakom pre veľa detí s ADHD. Tieto deti môžu vyzerať, že rozumejú a dokonca si môžu zapísať príkazy, ale nie sú schopné urobiť to, o čo boli požiadané. Niekedy vynechajú kroky a odovzdajú tak neúplnú prácu alebo nesprávne pochopia zadanie úlohy a skončia s robením niečoho úplne iného.

Pomáhať deťom s ADHD s dodržiavaním príkazov znamená prijať opatrenia, posilniť kroky týkajúce sa inštrukcii a presmerovať ho, keď je to nevyhnutné. Pokúste sa byť stručný, ak mu zadávate pokyny, dovoľte mu urobiť jeden krok a potom mu zadajte ďalšie pokyny. Ak dieťa zíde z cesty, pokojne mu pripomeňte, čo má urobiť. Ak je to možné, napíšte mu inštrukcie na tabuľu.

 

AKO Z UČENIA UROBIŤ ZÁBAVU

Spôsob, ako udržať pozornosť dieťaťa zameranú na učenie je urobiť z učenia zábavu. Pridať do učenia fyzický pohyb, pridať k ,,suchým“ faktom zaujímavé informácie alebo vymyslieť ,,hlúpe“ piesne, vďaka ktorým si detaily lepšie zapamätá, pomôže dieťaťu užiť si proces učenia a dokonca znížiť symptómy ADHD.

…aby deti mali radi matematiku

Deti, ktoré majú problémy s deficitom pozornosti majú sklony byť ,,konkrétnymi“ mysliteľmi. Potrebujú sa dotýkať, chytať alebo zúčastniť sa experimentu, aby sa naučili niečo nové. Použitím hier a predmetov na demonštrovanie matematiky môžete ukázať dieťaťu, že môže dávať zmysel – a tiež môže byť zábavná.

Hrajte hry: použite kocky, domino, aby ste čísla urobili zábavnými

Nakreslite obrázky: hlavne pre slovné úlohy, ilustrácia pomôže dieťaťu lepšie porozumieť matematickému konceptu. Ak zadanie hovorí, že máme 12 áut, pomôžte ich dieťaťu nakresliť.

Vymýšľajte ,,hlúpe“ skratky: s cieľom zapamätať si poradie operácii, napríklad vymyslite pieseň alebo frázu, kde použijete prvé písmeno z každej operácie v správnom poradí.

… aby si obľúbili čítanie

Existuje veľa spôsobov, ako urobiť čítanie vzrušujúcim dokonca aj vtedy, keď je táto zručnosť pre dieťa problematická.

 

Čítajte deťom: čítajte si s nimi, strávte čítaním príjemný a kvalitný čas

Predpovedajte: neustále sa dieťaťa pýtajte, čo si myslí, že sa stane ďalej. Napríklad: Dievča v príbehu vyzerá byť veľmi statočným – stavím sa, že sa pokúsi zachrániť svoju rodinu.

Vymýšľajte príbehy: nechajte dieťa, nech si vyberie jeho postavu a aby vám jednu priradilo tiež. Používajte smiešne hlasy, aby ste ju oživili.

https://www.helpguide.org

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *